a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

– Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

– Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

– Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

– Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website vasavalve.com.vn

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Thiết bị HT

Địa chỉ: Số nhà 53 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6663.6668