a, Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

b, Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thúc đẩy lại tiền, chị phí cho việc hoàn trả này.

– Hàng đã kí nhận miễn đổi trả.

c, Chính sách bảo hành sản phẩm nếu có

– Bảo hành 12 tháng.

d, Nghĩa vụ vủa người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

* Trách nhiệm của bên bán:

– Đảm bảo cung cấp hàng hóa theo đúng thỏa thuận giữa hai bên

– Có trách nhiệm cung cấp hàng đúng thời hạn

* Trách nhiệm của bên mua:

– Có trách nhiệm tạo điều kiện để bên bán giao hàng đúng thời hạn

– Có trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho bên bán.